Trở về

Bà bầu ăn được rau ngổ không? Cần lưu ý điều gì?